Geschiedenis

Het tijdschrift van het Centrum voor Pastorale Counseling verscheen onder verschillende titels!

Sinds 1989 geeft het Centrum voor Pastorale Counseling een tijdschrift uit onder de titel “Tijdschrift voor Pastorale Counseling”. Het zich snel uitbreidende abonneebestand bevestigde de behoefte aan een praktisch blad voor de pastorale werker in de plaatselijke gemeente.

Ontwikkelingen in de samenwerking op het terrein van het onderwijs tussen het CPC, het Bijbelinstituut België en de gemeenten in Vlaanderen benadrukten de nood aan een tijdschrift ten behoeve van het werk in gemeente, zending en christelijke organisaties. Men dacht aan een theologisch tijdschrift voor het hele Nederlandse taalgebied.
De samenwerking groeide in 1992 tot de omvorming van het “Tijdschrift voor Pastorale Counseling” tot “Tijdschrift voor Theologie en Pastorale Counseling” (ISSN 1374-5174).

Nadat het CPC en Chris in 1998 besloten hun beleid onderling af te stemmen, werd het blad een spreekbuis voor het hulpverlenings-, preventie- en onderwijsbeleid van deze organisaties. De naam veranderde in 1999 in “TijdSchrift – Magazine voor pastoraat, gezin en gemeenteopbouw” (ISSN 1374-5751).

Vanaf september 2009 werd naar aanleiding van een vernieuwde lay-out ook een nieuwe titel gekozen: “Metamorfose. Magazine voor pastoraat en hulpverlening” (ISSN 2032-1953).

Metamorfose is vanaf 2022 uitsluitend digitaal, gratis te lezen via de website en de CPC-app, onder de titel Metamorfose, Magazine voor pastoraat, gezin en gemeenteopbouw” (ISSN 2952-8437).