Copyright

© Centrum voor Pastorale Counseling v.z.w., Tervuursesteenweg 194C, 3001 Heverlee.

Persoonlijk gebruik
Je kunt artikels voor persoonlijk gebruik downloaden en printen in de lay-out waarin ze zich bevinden. Kopiëren voor gebruik in eigen gemeente, Bijbelstudiegroep, etc., is toegestaan. Kopieën mogen niet verkocht worden voor een bedrag dat hoger is dan de werkelijke kopiekosten. Het is niet toegestaan in de tekst wijzigingen aan te brengen of delen van de tekst afzonderlijk te verspreiden. Onderaan de tekst vermeld je altijd: © Centrum voor Pastorale Counseling v.z.w. Overgenomen van www.metamorfosemagazine.org.

Publicatie in nieuwsbrief, gemeenteblad, website, etc.
Niet alle artikelen zijn eigendom van het Centrum voor Pastorale Counseling. Daarom is voor overname van teksten in een tijdschrift, nieuwsbrief, reader, cursus, website, digitale drager of enige andere publicatie, toestemming vereist. Mail: .