Waarheid en liefde

A A A

Als kind leerde ik om de zonde te bedekken onder ‘de mantel van de liefde’. Je blijft niet stilstaan bij wat de ander je aandoet. Voor mij betekende dit: “Je mag geen grenzen stellen”. De liefde is geduldig, vriendelijk, kwetst niet, voelt zich nooit beledigd en neemt niemand iets kwalijk. Dat liefde zich niet verblijdt over onrecht, maar over de waarheid (1 Kor. 13:6), was mij niet bekend. Totdat ik ontdekte dat liefde en waarheid hand in hand gaan. Wat betekent deze geestelijke les in mijn dagelijkse wandeling met de Heere? Ik overdenk dit thema, vanuit de tweede brief van Johannes.

Liefde zonder waarheid is zelfliefde
Johannes schrijft dat hij ‘in waarheid’ liefheeft (v 2). Hij verblijdt zich over mensen die in waarheid en liefde wandelen (v 4). We kunnen enkel liefhebben als we Gods genade, barmhartigheid en vrede (v 3) als waarheid aangenomen hebben. Als we deze waarheid niet aangenomen hebben, is liefde zelfliefde. Alleen uit ontvangen genade, barmhartigheid en vrede, kan je gericht zijn op de ander. Liefhebben gebeurt niet automatisch. Liefde is een werkwoord dat de ander liefheeft, door in overeenstemming te leven met het grote gebod (v 4, 6) dat Jezus ons gaf “Een nieuw gebod geef Ik u, namelijk dat u elkaar liefhebt; zoals Ik u liefgehad heb, moet u ook elkaar liefhebben” (Joh. 13:34). Heb ik in waarheid lief?

Liefde zonder waarheid misleidt je
Johannes waarschuwt dat er vele misleiders in deze wereld gekomen zijn (v 7). Ook Paulus waarschuwt meerdere malen dat je ervoor moet oppassen, dat je niet aan het wankelen wordt gebracht. Onze tegenstander – de vader van de leugen – verheft zich boven alles wat God alleen aan eer toekomt. Hij richt zich op ‘misleiding’, waardoor je de wereld en wat in de wereld is meer lief gaat hebben, dan God Die liefde is. “Heb de wereld niet lief en ook niet wat in de wereld is. Als iemand de wereld liefheeft, is de liefde van de Vader niet in hem” (1 Joh. 2:15). Liefde zonder waarheid misleidt je. Heb ik God in waarheid lief?

Liefde zonder waarheid kent God niet
De wetteloosheid, en daardoor liefdeloosheid, neemt sterk toe in deze wereld. Het gaat om misleiding, die tegen alles wat met het ‘kennen van God te maken heeft’, gaat argumenteren. De waarheid van Gods Woord verzet zich tegen elk argument dat tegen God in gaat. Elke opstand van menselijk denken, moet onder gehoorzaamheid aan Christus gebracht worden (2 Kor. 10:4-5). Hoe zit het met je standvastig kennen van Christus? “Ieder die overtreedt en niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet; wie in de leer van Christus blijft, die heeft zowel de Vader als de Zoon” (9). Onderzoek ik bij elke gedachte of ze ingaat tegen het kennen van Christus en het Woord?

Liefde zonder waarheid kent geen geestelijke groei
Als je vol van Zijn liefde wil zijn, moet je doen wat God van je vraagt. “Maar ieder die Zijn woord in acht neemt, in hem is werkelijk de liefde van God volmaakt geworden.” (1 Joh. 2:5) “Wie zegt: Ik ken Hem, en Zijn geboden niet in acht neemt, is een leugenaar en in hem is de waarheid niet” (1 Joh. 2:4). Als je de waarheid van Gods Woord in acht neemt, groeit de liefde van Christus in jou tot volmaaktheid. Gehoorzaam aan datgene wat God zegt en van je vraagt, anders blokkeer je geestelijke groei. “Let op uzelf, opdat wij niet verliezen waarvoor wij gewerkt hebben, maar een vol loon mogen ontvangen.” (8) Doe ik wat God zegt en van me vraagt?

Liefde zonder waarheid erkent de zonde niet
In de leer van Christus blijven, betekent in Hem en in Zijn liefde blijven. (1 Joh. 2:28, Joh. 15:9) Ook aangaande de zendingsopdracht (Matth. 28:18-20) moeten we ‘in Hem’ blijven. Zijn we in de verkondiging van Gods liefde, bewogen over de waarheid dat de weg van de goddelozen zal vergaan? Durven we hen op hun zondige weg aan te spreken? Sla ook acht op de raad die beschreven staat in Psalm 1 in het omgaan met mensen; luister niet naar de raad van zij die God niet kennen, want zij houden geen rekening met God. Volg hun gewoonten niet na, en neem afstand van mensen die met God spotten (Ps. 1:1). “Als iemand bij u komt en deze leer niet brengt, ontvang hem niet in huis en begroet hem niet. Want wie hem begroet, die heeft deel aan zijn slecht werken” (10-11). Wanneer je Gods liefde wil verkondigen, benoem ‘zonde’ als zonde. Durf ik zonde te benoemen als zonde?

Waarheid zonder liefde baat niet
Wanneer mijn liefde gericht is op God, om Hem te kennen, breng ik elke gedachte onder de gehoorzaamheid aan Christus. Wanneer mijn leven erop gericht is ‘in Christus’ te blijven, dan leidt waarheid niet naar wettisisme, veroordeling of machtsmisbruik, maar naar groei in het kennen en weerspiegelen van het karakter van God. Zonder de liefde van Christus kan ik niets weerspiegelen, ben ik niets en heeft alles wat ik doe, geen zin. Waar is mijn liefde op gericht?