Jezus Christus is dezelfde

Een populair vers Hebreeën 13:8, “Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid”, is een vaak geciteerd Schriftgedeelte. In een aantal christelijke liederen wordt op deze passage gezinspeeld. Het is op zich een goede zaak dat gedeelten uit de Schrift in de christelijke liederen aan bod komen. Het opnemen van herkenbare bijbelfragmenten

Verder lezen?

Het volledige artikel lezen is uitsluitend mogelijk voor abonnees.

Inloggen Abonneer hier

Bent u al abonnee? Log dan in en lees verder.