Hoe het duister de kerk insluipt

A A A

We leven in een samenleving waar christelijke overtuigingen steeds minder zichtbaar zijn. Onze samenleving wordt sterk beïnvloed door de New Age-beweging en de postmodernistische beweging, beide bloeiend in de tweede helft van de 20e eeuw. Aanhangers van de New Age-beweging keken uit naar een “New Age”, een nieuw tijdperk van liefde en licht, door persoonlijke transformatie en genezing. Mensen die deze stromingen aanhangen hebben een aantal specifieke kenmerken: ze hebben weinig tot geen eerbied voor gezag en autoriteit en ze nemen doorgaans zichzelf en hun eigen ervaringen en gevoelens als maatstaf voor hun (morele) beslissingen.

Subjectieve waarheid
Het gevolg daarvan is dat we geconfronteerd worden met een samenleving waarin de waarheid als subjectief en relatief wordt ervaren en waar geen goed of slecht is. Individuen worden niet meer geleid door geloof en hun relatie met de enige, ware God, maar door hun eigen begrip van God en de wereld. Een zeer individuele benadering, waarin iedereen zijn eigen doelen in het leven bepaalt en waar iedereen zijn of haar eigen ‘religie’ en persoonlijke waarheid kan creëren.

Persoonlijke transformatie, persoonlijke genezing, persoonlijke ontwikkeling en soms ‘verlichting’ zijn de belangrijkste doelen in het leven van mensen. De manier om dit alles te bereiken is een persoonlijke mix en match van alle beschikbare religieuze, spirituele, seculiere, filosofische, theoretische en mystieke concepten en praktijken.

Waarom is dit belangrijk voor de kerk?
Je denkt misschien dat het niet nodig en niet echt relevant is voor jou of je kerk om meer te weten te komen over het New Age, de moderne spiritualiteit en het postmoderne denken. Als je zo denkt, maak je echter een belangrijke inschattingsfout. Ik deel in hieronder de twee belangrijkste redenen je als christen en als kerk tijd en energie zou moeten investeren om er meer over te weten.

1. Als je hun wijze van denken niet kent, kun je het evangelie niet effectief met hen delen.
Als ik in christelijke omgevingen rondkijk, zie ik veel mensen comfortabel weggedoken in hun christelijke levensstijl. Ze hebben christelijke vrienden, gaan naar christelijke scholen en spreken dezelfde soort taal: ‘christiaans’. Als christenen moeten we echter de wereld ingaan, het goede nieuws delen en discipelen maken (Matth. 28: 18-20). Dit betekent dat je die comfortabele plaats moet verlaten en met niet-gelovigen moet praten. Maar hoe benader je ze? Wat is de beste manier om te communiceren met mensen met een totaal ander geloofssysteem?

Het draait om relaties
Als mens zijn we geschapen voor relaties (Gen. 2:18). De belangrijkste relatie die we als christenen hebben, is onze persoonlijke relatie met Jezus, en via die relatie moeten we relaties opbouwen met de mensen om ons heen: familie, vrienden, collega’s, kerk-familie en niet-christenen. Al deze relaties hebben als primaire doel God te verheerlijken. In het opbouwen van relaties met niet-gelovigen gaat het niet er niet alleen over dat je jouw geloof vertelt aan anderen en vervolgens hoopt dat ze erdoor worden overtuigd. Het opbouwen van relaties betekent dat je moet investeren in het begrijpen van anderen: dat je meer leert over hun overtuigingen, hun harten en hun manier van denken. Als je als christen tegen een New Ager begint te praten zonder een idee te hebben van wat hen beweegt, kun je de boodschap van het ware evangelie van Jezus Christus nooit werkelijk overbrengen.

2. De ‘vijand’ gebruikt New Age en Postmodernisme om je kerk binnen te sluipen!
De manier waarop mensen tegenwoordig over hun leven denken, wordt sterk beïnvloed door de New-Age en post-moderne overtuigingen. Je kunt deze overtuigingen overal lezen en horen: in tijdschriften, kranten, tv-shows, boekhandels, scholen en zelfs kerken! Het is dé manier waarop de meeste mensen tegenwoordig denken en communiceren. Dus als je niet weet waar je op moet letten, is de kans groot dat je sommige ideeën in je eigen leven en je eigen kerk zult ondersteunen.

Wat is het belangrijkste om te weten?
Elke persoon die in New Age-overtuigingen is, heeft zijn of haar eigen waarheid gecreëerd uit veel verschillende concepten, wereldbeelden en religies. Vanuit mijn persoonlijke perspectief en ervaring zijn veel mensen die New Age-overtuigingen hebben, zoekers die op zoek zijn naar geluk, liefde, ondersteuning, heling, groei, inzicht en wijsheid. Ze hebben echt de wens om goede, menselijke mensen te zijn met liefdevolle relaties.

Ik had hetzelfde verlangen: ik heb meer dan 35 jaar gezocht naar DE Waarheid, naar een betrouwbare leraar en naar wijsheid. Het probleem was dat ik niet wist waar ik moest zoeken. Ik dacht dat ik genoeg wist van het christendom om NIET tot die ouderwetse religie te willen behoren. Niemand had me geleerd dat de Bijbel het ware en historisch accurate Woord van God was.

Niemand had me geleerd dat Jezus DE waarheid en de weg en het leven was. Dat Hij de enige echte betrouwbare leraar was en dat echte Wijsheid te vinden was in een persoonlijke relatie met Hem. Dat het erom gaat dat we God dienen en zijn geboden te gehoorzamen.

Dus … als je toevallig mensen tegenkomt die niet gelovig zijn, probeer er dan achter te komen wat ze denken, waarom ze geloven wat ze geloven. Als ze op zoek zijn naar waarheid, zoals ik was, biedt dit je geweldige kansen om samen te praten.

Denkbeelden van New Agers en volgers van moderne spiritualiteit
Verschillende onderzoeken tonen aan dat niet minder dan 30% van de Amerikaanse bevolking (een of meer) New Age-overtuigingen heeft. Er zijn goede redenen om aan te nemen dat de cijfers in Europa min of meer hetzelfde zijn.

Ik noem hier onder de meest voorkomende denkbeelden en overtuigingen van New Agers en mensen die zich bezighouden met ‘moderne spiritualiteit’. Deze overtuigingen resulteren vaak in activiteiten, zelfhulp-methodes en therapieën die tegengesteld zijn aan de christelijke overtuigingen.

Dit zijn de meest gangbare ideeën binnen deze stroming:

1. Alles is God
In de moderne spiritualiteit is er geen afgescheiden God, omdat alles God is. We zijn allemaal God. God is in ons allemaal. Dit is absoluut niet in overeenstemming met Gods eerste gebod. De Bijbel schrijft duidelijk dat we de Heer onze God, onze Schepper, moeten verheerlijken, aanbidden en liefhebben. Hij is heilig en afgezonderd van ons. Hij is niet ons, wij zijn Hem ook beslist niet.

2. WAARHEID bestaat niet
Er bestaat niet zoiets als De Waarheid, de enige echte ware WAARHEID. Het is not-done om te midden van New Agers te beweren dat weet wat de Waarheid is. Dit wordt gezien als intolerantie, het uitsluiten van mensen die ‘anders zijn’ of als ronduit ouderwets. New Agers zeggen dat iedereen zijn of haar eigen waarheid moet kunnen hebben en dat ieders waarheid even waardevol is. Elke mening is waar, subjectieve waarheid is de norm.

3. Alle religies zijn evenredig waar
Soms ook wel Universalisme genoemd. Het idee is dat alle religies in principe hetzelfde zijn, omdat alle religies min of meer dezelfde concepten delen als liefde, vergeving, acceptatie en vergelijkbare scheppingsverhalen hebben.

4. Hoger bewustzijn
Volgens New Age-overtuigingen kunnen we een hoger bewustzijn of verlichting ontwikkelen, wat dan wordt beschouwd als de meest gewenste staat van een mens. In de westerse wereld zien we mensen geloven dat ze een hoger bewustzijn kunnen ontwikkelen door middel van esoterische, gnostische of mystieke leringen. Het ultieme doel is dat ze uiteindelijk hetzelfde bewustzijn hebben als Christus, het zogenaamde: Christusbewustzijn. In oosterse religies zoals het hindoeïsme werken mensen ijverig om de zogenaamde Kundalini-energie op te wekken, om een hoger bewustzijn te openen en spirituele realisatie te ondersteunen.

Yoga, tantra, meditatie, mantra-zingen en het werken met chakra’s zijn ALLE religieuze praktijken om dit spirituele pad te ondersteunen.

5. Mensen zijn ‘goed’
Iedereen wordt geboren als een ‘goed mens’, perfect, liefdevol en onschuldig. We verliezen onze onschuld door levensomstandigheden of slechte keuzes. Als mensen slechte dingen doen, depressief zijn of falen in het leven, kunnen we de schuld geven aan opvoeding, omstandigheden of chemische onevenwichtigheden in de hersenen. We moeten dan in therapie gaan of medicijnen gebruiken om de problemen op te lossen.

6. Positief denken
Het ‘positief denken’ is een wijdverspreide levensbeschouwing geworden onder niet-gelovigen: als je positief denkt, kun je altijd en in alles succes behalen. Negatieve gedachten en gevoelens moeten tot elke prijs worden vermeden.

7. Ervaring en gevoelens
Als er geen waarheid is en we ons richten op positief denken, is de logische volgende stap dat je jezelf als je kompas neemt. Je ervaringen en je gevoelens zijn je kompas en zullen je in ‘de goede richting’ leiden. Het enige wat je hoeft te doen is aandacht te schenken aan wat je voelt en op basis van eerdere ervaringen besluiten wat je volgende stappen moeten zijn. Je wordt geleerd je eigen hart te volgen, omdat je hart weet wat het beste voor je is.

8. Creëer je eigen realiteit
Als je het juiste doet en positief denkt, kun je elke situatie creëren die je wilt (rijkdom, gezondheid, enz.). Elk mens bezit deze scheppingskracht. Als je arm, ziek of in een slechte situatie in het leven bent: het is eigenlijk je eigen schuld. Het is aan jou om dit te verbeteren door je gedachten te veranderen, want je gedachten hebben kracht en scheppen jouw leven.

Visualisaties, moodboards, affirmaties, ‘de wet van aantrekking’ maken allemaal deel uit van dit idee.

9. Je kunt verbinding maken met andere spirituele dimensies om wijsheid of begeleiding te ontvangen
Er zijn andere spirituele dimensies buiten deze wereld en je kunt contact maken met die dimensies via channeling, mediums en helderzienden. Door contact te leggen met deze dimensies ben je in staat om inzicht en wijsheid te krijgen en richting voor de toekomst. Daarnaast zijn er spirituele gidsen, engelen, ‘opgestegen meesters’ of andere helpers die staan te trappelen om jou te ondersteunen en je inzicht te geven. Je kunt contact met ze maken door een grote verscheidenheid aan spirituele (occulte) oefeningen.

De meeste New Agers zijn vertrouwd met één of meer van de volgende oefeningen of technieken om begeleiding en wijsheid te ontvangen: tarotkaarten, engelenkaarten, astrologie, handlezen, waarzeggerij, pendels, channeling en meer …

10. Het draait allemaal om JOU
Als een samenvatting van alle hierboven genoemde ideeën zou ik zeggen dat het in New Age, Postmodernisme en moderne spiritualiteit allemaal om JOU gaat. Er is geen autoriteit buiten je. Alle waarheid en richting komen van binnenuit, je innerlijke weten, je innerlijke stem, je gevoelens, je hart en je persoonlijke interpretatie van het leven.

Het gaat allemaal om je bestemming, je persoonlijke ontwikkeling, je spirituele pad, je hogere bewustzijn en je geluk. Je kunt je eigen religie, je eigen wereld en je eigen god creëren. In feite ben je god in je eigen universum.

Samenvatting en een ‘waarschuwing’
Herken je een of meer van deze overtuigingen en ideeën? Waar heb je ze gezien? Op tv, in een glossy magazine? Of misschien dichter bij huis of in je kerk? Het is een feit dat al deze ideeën in tegenspraak zijn met het Woord van God en wat de Bijbel ons leert over God en wie we zijn in Christus. Al deze moderne ideeën worden echter vaak in een mooie verpakking, in mooie soundbites of slogans aan ons voorgelegd. Je zou ze bijna geloven …

Als ik terugkijk op mijn leven, kan ik zien hoe misleid ik was, hoe verkeerd de dingen waren die ik deed. Ik was niet opgevoed en onderwezen over de Ene Ware God, dus hoe kon ik dat weten? In de wereld buiten de kerk zijn er miljoenen mensen gevangen in ‘moderne spiritualiteit’. Mensen zoals ik was: op zoek naar waarheid, aanvoelend dat er een diepere betekenis is in het leven. Proberen de waarheid te vinden door stukjes van al deze ideeën samen te voegen. En er maar niet in slagen.

Paulus waarschuwde ons in 1 Timotheüs, 2 Timotheüs en Titus dat valse leerstellingen Gods kerk zouden binnengaan. De bovenstaande concepten zijn (een deel van) de valse leer die je zult vinden in de kerk, in het leven van je christelijke familie. Blijf waakzaam. Praat erover. En bovenal: blijf dicht bij Gods Woord!

(In een volgend kwartaal van Metamorfose beschrijft Ingrid Bijl een aantal veel gebruikte New-Age praktijken in onze moderne samenleving en in de kerk.)

Auteur
Ingrid Bijl is verbonden aan New Page Ministries, van New Age naar Gods Woord. www.newpageministries.nl