Etische en pastorale vragen rondom suicide

1. Wat verstaan we onder suïcide?  ‘Van suïcide is alleen dan sprake wanneer iemand opzettelijk zijn eigen leven beëindigt, ongeacht welke bedoeling of welke causale wegen naar het doel daarbij een rol spelen’ (H.M.Kuitert, onder verwijzing naar Beauchamp – Childress). ‘Zelfdoding is een handeling of gedrag dat de eigen dood ten gevolge heeft, als dit gevolg

Verder lezen?

Het volledige artikel lezen is uitsluitend mogelijk voor abonnees.

Inloggen Abonneer hier

Bent u al abonnee? Log dan in en lees verder.