De geur van gezelligheid in het gezin

A A A

Ik vroeg mijn secretaresse een paar dingen die ik vergat op kantoor bij mij thuis langs te brengen terwijl zij naar huis zou gaan. Later vertelde zij mij welke indruk het kort bezoek bij haar had nagelaten.

Ons huis was gevuld met kaarslicht en warmte van de open haard. Onze kinderen waren allen thuis, ook de getrouwden met hun echtgenoten. Wij zaten gehuld in een deken of een bedsprei in de woonkamer en keken naar voetbal op televisie. Iedereen had een kom verse soep, een snede brood en vers fruit voor zich. Gesprekken liepen vlot, ongedwongen en speels, de sfeer was rustig en ontspannen.

Wij nodigden haar  uit om erbij te komen. Zij twijfelde even, maar wist dat elders een plekje was waar zij nodig was. Zij had een man met een drukke baan en thuis wachtten twee zoontjes. Zij verliet snel ons huis, en bedacht plannen voor haar gezin voor diezelfde avond. Zij dacht, Ja, ik heb wel nog wat soep, Frans brood en een paar appels. Ik vraag mijn man om de open haard te ontsteken. De jongens kunnen de dekens van hun bed halen.

Zij heeft onze thuis ervaren op een manier waarop wij allen onze omgeving waarnemen: doorheen onze zintuigen. De sfeer, datgene wat zij hoorde en zag, heeft zij allemaal in zich opgeslagen. Zij ging naar huis en verlangde ernaar om deze sfeer te herscheppen.

Onze thuis, de plaats waar God ons vormt.
De manier waarop kinderen een beeld krijgen van het begrip gezin is doorheen het waarnemen van het model van het gezin waarin zij opgroeien. Deze waarneming gebeurt door de vijf zintuigen. Onze thuis is die plaats die God ons heeft gegeven om het beeld van het gezin vorm te geven. Doorheen de zintuigen zal het kind een verlangen krijgen om met deze plaats verbonden te blijven of zich ertegen af te zetten. Daarom is het belangrijk om een sfeer te scheppen waarop kinderen positief reageren. Dit zal hen helpen om het op hun beurt door te geven aan de volgende generatie.

Elke onbewust geschapen sfeer, die gewoon op ons afkomt, zou eens datgene kunnen zijn wat je net niet wil. Het zou een leegte kunnen nalaten in de emotionele ontwikkeling van uw kind. Wat heeft uw gezin het meest nodig? Meer tijd, een rustige omgeving? Wat meer samenhorigheid en fierheid?
Een sfeer van zorgzaamheid die uitnodigt en inspireert kan met een weinig tijd, inspanning en creativiteit gemaakt worden.

Het verhaal aan het begin blijft niet beperkt tot gezinnen waar beide ouders nog aanwezig zijn of gezinnen met kinderen. Donna, een alleenstaande moeder, legt er zich op toe om een uitnodigende sfeer te scheppen in haar huis. Zij heeft een full-time baan en een bijbaan die wekelijks anderhalf uur van haar tijd vraagt. Donderdag is haar vrije dag. Die avond is gereserveerd voor haar en de kinderen. Zij verlangen wekelijks naar deze avond en elk om beurt kiezen zij hun favoriete maaltijd. Op de avond zelf steekt ieder een handje toe in de keuken, terwijl zij met elkaar praten en zingen. Dit is voor Donna een goede gelegenheid om vragen te beantwoorden, en ontspannen naar de kinderen te luisteren. De heerlijke geur van de maaltijd vult de woonkamer en samen met het flikkerende kaarslicht  verspreid zich een welriekend aroma van gezelligheid.

Onderschat nooit het belang van gezelligheid, ook al is er maar één ouder aanwezig, of zijn er geen kinderen in het gezin,. Het verkwikt hen die ontmoedigd zijn, het vormt een band met je echtgenoot wanneer je enkel met z’n tweeën verder moet.

Het creëren van een uitnodigende sfeer in je huis is maar één aspect van een geestelijke erfenis die wordt doorgegeven van de ene op de andere generatie. Deze sfeer is echter veel meer dan datgene wat je met je zintuigen kunt waarnemen. Het heeft te maken met drie facetten van de erfenis die ouders aan hun kinderen doorgegeven.  Iedereen draagt een emotionele, geestelijke en sociale erfenis, ontvangen van de ouders, over aan zijn kinderen. Indien je werd gevraagd een beschrijving te geven van deze erfenis, hoe deze is ingeprent in je geheugen, hoe zou je dit omschrijven? Was het een pittig parfum, het uitwisselen van  een verscheidenheid van meningen, gekoppeld aan wederzijds respect? Of is er sprake van een bittere geur, een thuis waar chaos en kritiek het omzien naar elkaar verhinderde?

Vertaald en aangepast door Herlinde De Vriese uit Creating a Family Fragrance  door J. Otis Ledbetter.  Mede-stichter van Heritage Builders.  Focus on the Family magazine, maart 2001, p. 17.  Copyright © 2001.  Gebruikt met toestemming. Alle rechten voorbehouden.