A N T H E M – Een strategie om te strijden tegen begeerte

A A A

Ik heb zowel mannen als vrouwen in gedachten. Voor mannen ligt het voor de hand. De nood om te vechten tegen het bombardement van verleidingen om te blijven haken aan seksuele beelden, waarmee onze ogen geconfronteerd worden, is urgent. Voor vrouwen ligt dit wat minder voor de hand, maar als we het gebied van de verleidingen verbreden naar eten, of een goed figuur, of relationele fantasieën, dan is de nood even groot. Wanneer ik het woord “begeerte” in de mond neem, dan heb ik het over het gebied van de gedachten, de verbeelding, en het verlangen dat tot seksueel wangedrag leidt. Hierna volgt een strategie die we kunnen gebruiken in de oorlog tegen deze verkeerde verlangens. Ik heb ze samengevat in het Engelse acroniem: ANTHEM.

A – AVOID (VERMIJD)
Vermijd zo veel als redelijkerwijze kan, situaties waar je ogen dingen zien die verkeerde verlangens opwekken. Ik zeg “zo veel als redelijkerwijze kan”, omdat het onmogelijk is om elke verleiding te vermijden. En ik zeg “verkeerde verlangens” omdat niet elk verlangen naar seksualiteit, eten of gezin verkeerd is. We weten wanneer ze ongepast of niet opbouwend zijn, en wanneer ze verslavend dreigen te worden. We kennen onze zwakheden, en datgene wat ze wakker maakt. “Vermijden” is een bijbelse strategie. “Schuw de begeerten der jeugd en jaag naar gerechtigheid” (2 Tim. 2:22). “Maar doet de Here Jezus Christus aan en wijdt geen zorg aan het vlees, zodat begeerten worden opgewekt.” (Rom. 13:14).

N – NO (NEEN)
Zeg binnen de vijf seconden “Neen” tegen elke gedachte van begeerte. “In de naam van Jezus, NEEN!” Je hebt niet veel meer de tijd dan vijf seconden. Wacht langer dan vijf seconden om de strijd aan te gaan, en de gedachte zal zich met zulk een kracht vastzetten dat er nauwelijks nog beweging in te krijgen is. Zeg het luidop, als je durft. Wees hard voor jezelf, en strijdlustig. John Owen zei: “Dood de zonde, of ze zal jou doden.” Sla snel en hard toe. “Onderwerpt u dus aan God, maar biedt weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden.” (Jak. 4:7).

T – TURN (KEER JE OM)
Keer je gedachten krachtdadig om naar Christus, en zoek daar een rijkere voldoening. Je moet niet langer handelen vanuit een verdedigende houding, maar je moet in de aanval gaan. Bestrijd vuur met vuur. Van de beloften van de zonde aan met de beloften van Christus. De Bijbel noemt onze zondige verlangens: “misleidende begeerten” (Ef. 4:22). Ze liegen. Ze beloven meer dan ze kunnen verschaffen. De Bijbel noemt ze: “begeerten uit de tijd uwer onwetendheid” (1 Petr. 1:14). Alleen dwazen geven toe. “Argeloos liep hij haar na als een rund dat naar de slachtbank gaat, als een dwaas in boeien geslagen” (Spr. 7:22). Bedrog wordt verslagen door de waarheid. Onwetendheid wordt verslagen door de kennis. Het moet echter hemelse waarheid en prachtige kennis zijn. Dat is waarom ik spreek over het “zien” en het “smaken” van Christus. We moeten onze gedachten vullen met de alles overtreffende beloften en geneugten van Jezus. Onmiddellijk nadat we “NEEN” gezegd hebben, moeten we ons hier naar omkeren.

H – HOLD (HOUD VAST)
Hou de beloften en de geneugten van Christus stevig in je gedachten, totdat ze de andere beelden verdringen. “Richt uw oog op Jezus” (Hebr. 3:1). Dit is waar velen de mist in gaan. Ze zeggen: “Ik heb geprobeerd om die beelden te verdringen, maar het werkt niet.” Hoe hard heb je geprobeerd? Onze gedachten zijn als een spier. Je kan ze met kracht samentrekken. Grijp het Koninkrijk met geweld (Matt. 11:12). Gedraag je als een bruut. Hou de belofte van Christus voor ogen. Hou ze vast! Hou ze vast! Laat ze niet gaan! Ga door met ze vast te houden! Hoe lang? Zo lang als nodig. Vecht! Ga door met vechten tot je de overwinning behaalt. Doe het omwille van de naam van Christus! Als je kind verpletterd dreigde te worden door een elektrische garagedeur dat zou je ze toch ook met al je kracht omhoog houden, en luidkeels om hulp roepen. Je zou ze omhoog houden, en omhoog houden, en omhoog houden, en omhoog houden!

E – ENJOY (GENIET)
Geniet van een hoogstaande genoegdoening. Ontwikkel je vermogen om in Christus te genieten. Eén van de redenen waarom de begeerte heerschappij voert in het leven van zo veel christenen, is dat Christus zo weinig aantrekkingskracht heeft. We vallen voor het bedrog, omdat we zo weinig vreugde in Christus beleven. Zeg niet: “Dat is niks voor mij.” Welke stappen heb je al ondernomen om je liefde voor Christus aan te wakkeren? Heb je strijd geleverd voor de vreugde? Wees niet fatalistisch. Je bent geschapen om Christus met je hele hart te koesteren – meer dan je seks of suiker koestert. Als je weinig verlangen naar Jezus hebt, dan zullen andere verlangens de overwinning behalen in je leven. Smeek God dat je de voldoening mag gaan ervaren die je nu nog mist. “Verzadig ons in de morgenstond met uw goedertierenheid, opdat wij jubelen en ons verheugen al onze dagen.” (Ps. 90:14). Richt je daarna op de meest geweldige Persoon in het universum totdat je Hem ziet zoals Hij werkelijk is. Richt je op Hem!

M – MOVE (VERPLAATS JE)
Verplaats je naar een zinvolle bezigheid, in plaats van je te over te geven aan luiheid en ander schadelijk gedrag. Begeerte groeit snel in de tuin van nietsdoen. Zoek iets goeds om te doen, en doe het met al je kracht. “In ijver onverdroten, vurig van geest, dient de Here.” (Rom. 12:11). “Weest standvastig, onwankelbaar, te allen tijde overvloedig in het werk des Heren” (1 Kor. 15:58). Munt uit in ijver. Word actief, en doe iets. Zuig de kamer. Knap een klusje op. Schrijf een brief. Repareer een afloop. En doe het in de naam van Jezus. Je bent geschapen om te beheren en om creatief te zijn. Christus is gestorven om jou “volijverig in goede werken” (Tit. 2:14) te maken. Vervang verkeerde begeerte door ijver voor goede werken.

Ik strijd met je mee,

Pastor John