Abonneren

Abonneren kan je in de webwinkel van het Centrum voor Pastorale Counseling.

Abonnementsprijs 2021:
België en Nederland: Betaling via automatische incasso: € 20,- per jaar. Betaling door de abonnee na ontvangst van de factuur: € 22,95 per jaar.
Buitenland : € 40,- per jaar. Uitsluitend digitale toegang is mogelijk voor buitenland. In dat geval is de abonnementsprijs € 20,- per jaar.
Losse nummers : € 6,00 + portokosten.

Digitale toegang 2021:
Digitale toegang tot het archief op de website is gratis voor abonnees.
Inlogcodes zijn persoonlijk en niet overdraagbaar aan anderen.
Uitsluitend digitale toegang, zonder toezending van het blad, is dezelfde abonnementsprijs als een gewoon abonnement.

Abonnement aanvragen en opzeggen – abonnementsvoorwaarden
Het abonnement wordt steeds aangegaan voor de volledige jaargang van één kalenderjaar (januari tot december), ongeacht het moment van inschrijven als abonnee. Het abonnement omvat alle nummers van de jaargang.
Een nieuw abonnement aanvragen gebeurt bij voorkeur via deze link van de CPC webwinkel.
Het abonnement geldt per jaargang, voor onbepaalde tijd, tot opzegging door de abonnee. Afmelding dient 2 maanden voor het ingaan van het nieuwe abonnementsjaar plaats te vinden. Bij een latere afmelding is de abonnee het abonnementsgeld van het komende of lopende abonnementsjaar nog verschuldigd.
Het abonnementsgeld wordt jaarlijks aangepast.

www.pastoralecounseling.org