Abonneren

Abonneren kan je in de webwinkel van het Centrum voor Pastorale Counseling.

Abonnementsprijs 2019:
België en Nederland: Betaling via automatische incasso: € 20,- per jaar. Betaling door de abonnee na ontvangst van de factuur: € 22,95 per jaar.
Buitenland : € 40,- per jaar. Uitsluitend digitale toegang is mogelijk voor buitenland. In dat geval is de abonnementsprijs € 20,- per jaar.
Losse nummers : € 5,00 + portokosten.

Digitale toegang 2019:
Digitale toegang tot het archief op de website is gratis voor abonnees.
Inlogcodes zijn persoonlijk en niet overdraagbaar aan anderen.
Uitsluitend digitale toegang, zonder toezending van het blad, is dezelfde abonnementsprijs als een gewoon abonnement.
Een individuele abonnee kan geen inlogcodes aanschaffen voor anderen.
Indien een organisatie abonnee is, kunnen extra inlogcodes aangeschaft worden voor de medewerkers.
Indien een gemeente abonnee is, kunnen extra inlogcodes aangeschaft worden voor het leidersteam, pastoraal team, etc., die deze inlog nodig hebben voor hun taak in de gemeente (dus niet voor alle gemeenteleden; individuele gemeenteleden moeten zich zelf abonneren).
Het abonnement voor een extra inlogcode kost:
10,- euro per persoon voor extra code 1 tot 5.
7,- euro per persoon voor extra code 6 tot 10
5,- euro per persoon voor extra code 11 en hoger.
Voor aanvraag stuurt u aan info@pastoralecounseling.org:
– naam en adres van de huidige abonnee.
– naam, adres en email van de personen die een extra inlogcode zullen gebruiken.

Abonnement aanvragen en opzeggen – abonnementsvoorwaarden
Het abonnement wordt steeds aangegaan voor de volledige jaargang van één kalenderjaar, ongeacht het moment van inschrijven als abonnee.
Een nieuw abonnement aanvragen gebeurt bij voorkeur via deze link van de CPC webwinkel.
Het abonnement geldt per jaargang, voor onbepaalde tijd, tot opzegging door de abonnee. Afmelding dient 2 maanden voor het ingaan van het nieuwe abonnementsjaar plaats te vinden. Bij een latere afmelding is de abonnee het abonnementsgeld van het komende of lopende abonnementsjaar nog verschuldigd.
Het abonnementsgeld wordt jaarlijks aangepast.

www.pastoralecounseling.org